İsem Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

10 Yıldır İş Güvenliğinde Yanınızda!

is guvenligi ve sagligi calisanlari
  • İş Güvenliği Uzmanlığı

  • İşyeri Hekimliği

  • İşe Giriş Muayeneleri

  • Periyodik Sağlık Taramaları

  • Danışmanlık

  • Eğitim

  • İş Güvenliği Uzmanlığı

  • Yangın Eğitim Ve Tatbikatları

Bütün Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Hizmetleri

İşçi Sağlığı Hizmetleri

Mobil Sağlık

Eğitim

OSGB merkezinde ve işletmede zaman en iyi şekilde kullanılır, tüm iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri OSGB tarafından alınır ve bununla ilgili her türlü rapor ve görüş üst yönetime düzenli olarak bildirilir.

Çalışma Süresi Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

Sağlık Personeli Çalışma Süresi Hesaplama

Referanslarımız

Yurt içi müşterilerimiz

Ülker
Yıldız Holding
Caribou Coffee
Şok Market
İsfalt A.Ş.
Uno
ISS World
İ.E.T.T.
Uyum Market
Çağrı Market
Prizma Organizasyon
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Mopaş Market
Happy Center Market
Godiva
Grup Hatipoğlu Market
Beltur A.Ş.

Hizmetlerimiz & Yeteneklerimiz

Biz Kimiz & Biz Ne Yaparız

İyi olduğumuz alanlar

Ortak işçi sağlı ve güvenlik birimimizde aşağıdaki hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
İş Güvenliği 100%
İşçi Sağlığı 100%
Mobil Sağlık 100%
Eğitim 100%
small-for-tabs01

İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluıklarını belgelerler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar. Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Bakanlık tarafından lisanslı İSEM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, iş güvenliği hizmetini işyerlerinde mevzuatımıza uygun ve kalite politikamız dahilinde gerçekleştirmekteyiz. İş güvenliği uzmanlarımız işyeri tehlike sınıfına ve İşyerinizdeki mevcut işçi sayılarına göre yönetmelikte belirtilen sürelerde belirtilen iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirerek bu kapsamdaki sorumluluk ve hizmetleri yerine getirirler. İSEM iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde gerçekleştirilen iş güvenliğine yönelik programlar dahilinde iş kazalarının en aza indirilmesi ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması konularında etkin rol almaktadırlar.
İşe yeni başlayacak işçiler için yapılacak işe giriş muayenelerinde, değerlendirmeye alınması önemli olan birçok testi işe başlamadan hastanelerimizde yaptırabilirsiniz. Özellikle akciğer filmi, işitme testi, solunum fonksiyon testi, kan sayımı, idrar tetkiki, kan gurubu, portör tetkikleri, işin niteliğine göre karaciğer fonksiyon testleri, hepatit testleri, toksikolojik testler ve göz muayenesi gibi sizin belirlediğiniz bir çalışma paketi çok uygun şartlarda çalışanlarınıza sunulabilmektedir. İşçilerden istenen bu tür testler diğer sağlık kuruluşlarındaki yüksek maliyetleri nedeni ile işçiler tarafından yapılamamakta ya da sadece bir kısmı tarafından yapılmaktadır. Kurumunuzla yapacağımız anlaşma ile, gönderdiğiniz her işçiye ne yapılacağı tarafımızdan biliniyor olacak, böylece kısa sürede ve uygun fiyatlarla bir paket uygulama
İş Kanunu kapsamında zorunlu tutulan işçi eğitimlerini veriyoruz ve belgeliyoruz.
Eğitim sırasında çeşitli sunumlar ile işyerinizde gerçekleştirmiş olduğumuz ön durum tespiti sırasında belirlemiş olduğumuz riskleri açıklıyor, işçilerinize gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Zorunlu ve spesifik eğitimleri işyerinizde periyodik olarak gerçekleştiriyoruz:

1. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği ve oryantasyon Eğitimleri (zorunlu)
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi (zorunlu)
3. Çalışanlara, temel İşçi Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi (zorunlu)
4. İş ekipmanlarının kullanımına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
5. Kimyasal eğitimleri
6. Acil durum ekiplerine yönelik ve olası acil durumlara yönelik eğitimler
7. Zorunlu yangın eğitimleri ve yangın tatbikatları

İletişime geçin!

Gönder temizle